ITComplete

IT COMPLETE

Oswajamy technologie

Budujemy, optymalizujemy
i wzmacniamy procesy sprzedażowe oraz zarządcze, obniżamy koszty energii.

O nas

Jesteśmy przedsiębiorstwem informatyczno-konsultingowym. 
Przy pomocy narzędzi informatycznych i zarządczych wzmacniamy procesy rozwojowe w biznesie, samorządach i organizacjach społecznych. Podstawą naszego działania jest mapowanie i modelowanie procesów biznesowych, wykonywane przy pomocy oprogramowania Bizagi w procedurze Business Process Management. Po poznaniu i usystematyzowaniu procesów zachodzących w organizacji jesteśmy je w stanie usprawnić i prawidłowo zinformatyzować. Z naszych usług w tym zakresie skorzystało do tej pory ponad 70 firm z Lubelszczyzny, a także z Wielkopolski i Małopolski. Naszą specjalnością jest budowanie, optymalizowanie i wzmacnianie procesów sprzedażowych w przedsiębiorstwach usługowych i produkcyjnych.

Doprowadzamy do takiego stanu zarządzania handlem, w którym pracownicy osiągają wyniki w sposób nakierowany na potrzeby klientów, robiąc to w sposób zaplanowany, kontrolowany, przewidywalny i efektywny. W obszarze wdrożeń informatycznych specjalizujemy się w oprogramowaniu klasy ERP/CRM. Wspomagają one zarządzanie przedsiębiorstwem, pozwalają na współdziałanie grupy współpracujących ze sobą firm poprzez gromadzenie danych oraz wykonywanie na nich operacji oraz systematyzują relacje z klientami. W tym obszarze działamy w formule brokerskiej. Oznacza to, że spośród wielu oprogramować dostępnych na rynku, wybieramy to, które jest najbardziej odpowiednie dla danej organizacji, personalizujemy je i wdrażamy.

Udzielamy także wsparcia informatycznego dla tych organizacji, które nie dysponują własnym działem IT lub chcą outsourcować część jego zadań. Bardzo aktywnie rozwija się nasz dział zajmujący się public relations. Specjalizujemy się w nim w działaniach w obszarze mediów społecznościowych. Prowadzimy projekty nakierowane na promocję marki własnej, produktów oraz lokalnych zasobów turystyczno-krajoznawczych. Najnowszym trendem w tym obszarze jest budowanie i wdrażanie strategii społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). Współpracujemy w tym zakresie z kilkoma przedsiębiorstwami, szczerze polecając taką formułę działania. Nasza spółka istnieje od 2008 r. Prowadzą ją osoby z wieloletnią praktyką na rynku informatycznym, zarządczym, medialnym i turystycznym.

Marcin Rokoszewski (prezes)

Absolwent studiów Master of Business Administration oraz międzynarodowych studiów z zarządzania i marketingu. Od wielu lat zajmuje się tematyką związaną z doradztwem biznesowym oraz nowymi technologiami informatycznymi. W 2011 roku rozpoczął własną działalność gospodarczą, realizując innowacyjne projekty doradcze z wykorzystaniem środków unijnych. Posiada wieloletnie doświadczenie w przeprowadzaniu analiz biznesowych oraz wdrożeniach zintegrowanych systemów informatycznych usprawniających zarządzanie przedsiębiorstwem.

Grzegorz Wójcikowski (prokurent)

Absolwent studiów Master of Business Administration. Przez ponad 20 lat był dziennikarzem lubelskich mediów, a przez ponad 15 lat równolegle prowadził własną działalność gospodarczą w zakresie doradztwa biznesowego i edytorstwa. W obszarze zarządczym pracował jako dyrektor Wydawnictwa Kuriera Lubelskiego, doradca Prezydenta Miasta Lublin oraz kanclerz Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie. Swoje doświadczenia zawodowe przeniósł do ITComplete w 2014 r. Jest autorem kilku map turystycznych i przewodników po Lubelszczyźnie. Społecznie działa jako prezez Towarzystwa Miłośników Lublina oraz wiceprezes Fundacji Zarządzania i Innowacji. Przy spółce ITComplete działa klaser pod tą samą nazwą. Grupuje on kilkanaście podmiotów gospodarczych działających w obszarze informatyki. Jego zadaniem jest rozwój kompetencji zawodowych, podejmowanie wspólnych działań gospodarczych oraz propagowanie kultury informatycznej w społeczeństwie.

Nasze usługi

Modelowanie Procesów Biznesowych

Usługa świadczona przez ekspertów ITComplete polega na analizie przebiegających w przedsiębiorstwie procesów biznesowych i wskazaniu sposób ich usprawnienia.

Promocja w internecie
dla firm

Social Media Top Benefits to standard postępowania w biznesie, który pomaga przedsiębiorcom uzyskiwać pełnię korzyści z obecności w przestrzeni internetowej.

Promocja samorządów w internecie

Samorządowe Social Media to pierwsze w Polsce narzędzie informatyczne opracowane dla profesjonalnej obecności samorządu terytorialnego oraz lokalnych grup.

Wdrażanie i wsparcie systemów informatycznych

Profesjonalne wdrażanie i obsługa systemów ERP/CRM w przedsiębiorstwach oraz systemu do zarządzania nieruchomościami
(księgowość SM i wspólnot mieszkaniowych).

Wzmacnianie
procesów sprzedaży

Handel jest podstawą działania każdego przedsiębiorstwa. Nasi eksperci pomagają zoptymalizować struktury sprzedażowe, wzmacniają kompetencje pracowników, kreują nowe rynki.

Optymalizacja opłat za elektryczność i gaz

Jesteśmy na Lubelszczyźnie regionalnym przedstawicielem niezależnego eksperta energetycznego, firmy Energomix. Pomagamy kompleksowo zarządzać kosztami energii.

Projekty

  • All Posts
  • Nowości
Akcja Edukacja

18 stycznia, 2024/

Akcja Edukacja Menu Opis projektu Pliki do pobrania Tytuł projektu: „Akcja Edukacja„Nr umowy: 87/FELU.10.06-IZ.00-0091/23-00w ramachPriorytetu X Lepsza edukacjaDziałania 10.6 Uczenie…

Najnowsze wiadomości

Social Media Golden Triangle

Social Media Top Benefits

Pro Virtus Księgowość SM/WM SQL .NET

Kontakt z nami

ul. Turystyczna 36, 20-207 Lublin