ITComplete

Modelowanie procesów biznesowych

Usługa świadczona przez ekspertów ITComplete w ramach Projektu 5.2 BPO polega na analizie przebiegających w przedsiębiorstwie procesów biznesowych i wskazaniu sposobów ich usprawnienia.
W wyniku przeprowadzonej analizy i modelowania procesów, każdy przedsiębiorca korzystający z Usługi otrzyma raport zawierający propozycję działań zmierzających do obniżenia kosztów i wzrostu konkurencyjności firmy.

xbusiness-561388_1280.jpg.pagespeed.ic.zJTyRify_G

W ramach oferowanej Usługi możliwa jest analiza oraz mapowanie i modelowanie procesów w następujących obszarach:

 • IT,
 • HR i administracji,
 • księgowości,
 • analiz i kontrolingu,
 • produkcji,
 • transportu i logistyki,
 • remontów i utrzymania.

Jakie korzyści?

Każdy przedsiębiorca korzystający z usługi zyskuje:

 •  pełny obraz funkcjonowania firmy,
 • diagnozę problemów występujących w zachodzących procesach biznesowych,
 • mapę i model procesów zachodzących w firmie wykonane w notacji BPMN,
 • propozycje innowacyjnych rozwiązań outsourcingu procesów (BPO) prowadzących do optymalizacji kosztów i zwiększenia konkurencyjności,
 • rekomendacje dotyczące optymalizacji i zarządzania procesami biznesowymi w przedsiębiorstwie,
 • pełną dokumentację przeprowadzonych działań analitycznych.

Jak wygląda realizacja?

Usługa realizowana jest w kilku etapach:

1. Formularz zgłoszeniowy

Należy złożyć formularz zgłoszeniowy, który dostępny jest w ITComplete. Nasi eksperci pomagają w jego wypełnieniu. W następnym kroku Przedsiębiorca otrzymuje umowę wraz z załącznikami.

2. Spotkanie z ekspertami

Każdemu Przedsiębiorcy przydzielona zostanie grupa konsultantów, którzy odbędą szereg spotkań z Przedsiębiorcą. Pierwsze spotkania mają na celu określenie obszarów, które będą podlegały Usłudze, zaznajomieniu konsultanta z problemami przedsiębiorstwa i umożliwieniu przeprowadzenia wstępnej analizy.

3. Analiza i modelowanie

Konsultanci zbierają informacje niezbędne do mapowania i analizy procesów oraz dotyczące kondycji przedsiębiorstwa. Eksperci określają stan „As is”, czyli obecny przebieg procesów. Powstaje mapa głównych procesów w przedsiębiorstwie. Następnie eksperci przygotowują modele procesów w stanie „To be”, czyli optymalny przebieg procesów biznesowych dla danego przedsiębiorstwa.

4. Raport końcowy

Na zakończenie zostanie przygotowany szczegółowy raport wraz z rekomendacjami i zaleceniami dla przedsiębiorcy z informacjami o możliwych do wdrożenia innowacjach. Pozwala on na określenie przez przedsiębiorcę celów i oceny korzyści płynących z wdrożenia innowacji.

Ile trwa realizacja Usługi?

Działania związane z realizacją Usługi zwykle rozłożone są w okresie kilku tygodni. Szczegółowy harmonogram spotkań z konsultantami jest ustalany na początku świadczenia usługi.

Chcesz dowiedzieć się więcej