ITComplete

Social Media Golden Triangle

Czy prowadzisz stały dialog z lokalną społecznością?Czy wiesz, jakie opinie o Tobie krążą w sieci?Czy chcesz, aby Twoje działania były lepiej rozumiane?Czy kształtujesz swój wizerunek w świadomy sposób? Mamy dla Ciebie odpowiedź! Social Media Golden Triangle to pierwsze w Polsce kompleksowe narzędzie informatyczne opracowane specjalnie pod kątem profesjonalnej obecności samorządu terytorialnego w mediach społecznościowych. Występują one w Internecie i dynamicznie rozwijają się pod wieloma postaciami, przybierając m.in. formę: e-magazynów, blogów, weblogów, fotoblogów, wideoblogów, wiki, podcastów, serwisów gromadzących muzykę, zdjęcia i video, rankingów czy zakładek społecznościowych. Zastosowanie SM Golden Triangle pozwala: w pełni kontrolować oraz analizować wpisy pojawiające się w Internecie dotyczące lokalnych spraw, definiować obszary największego zainteresowania, zbierać i opracowywać wyrażane w sieci poglądy i opinie społeczne, oddziaływać na to, w jaki sposób Twoja gmina, powiat, miasto lub region oraz ich samorząd są postrzegane na zewnątrz – czy budzą zainteresowanie, budują lokalną markę, potrafią przyciągać turystów oraz inwestorów, prowadzić własną, skuteczną politykę informacyjną w sieci, z zachowaniem najwyższych standardów dotyczących przejrzystości działania, wiarygodności informacji przekazywanych społeczeństwu, aktywnego włączania mieszkańców w realizację działań w sferze publicznej oraz wiarygodnego przedstawiania poglądów i opinii wypowiadanych z punktu widzenia lokalnej władzy. Od teraz, dzięki unikatowości narzędzia, jakim jest Social Media Golden Triangle, samorząd może otworzyć się na przestrzeń, która dotąd była dla niego trudno dostępna, hermetyczna, ale zarazem jest ona niezwykle opiniotwórcza i dynamicznie rozwijająca się na całym świecie. W momencie podjęcia współpracy z TAPmedia otrzymacie: pakiet danych wyjściowych + analizę tych danych + proponowane rozwiązania na przyszłość w obszarze obecności w sieci. Dzięki takiej diagnozie będzie można potem podejmować trafne działania. Nieważne, czy jesteś samorządem, który dopiero rozpoczyna swoją przygodę z mediami społecznościowymi, czy jesteś już na etapie udoskonalenia dotychczasowych działań – Social Media Golden Triangle jest narzędziem, które pomoże Ci niezależnie od Twojego doświadczenia! Poznaj Social Media Golden Triangle! Jest to unikatowe narzędzie informatyczne opracowane merytorycznie przez specjalistów z Fundacji Zarządzania i Innowacji z Lublina. Dzięki temu Social Media Golden Triangle pozwala samorządowi lokalnemu aktywnie i wiarygodnie prezentować się w mediach społecznościowych, a także kreować tę rzeczywistość. Niepowtarzalną cechą SM Golden Triangle są zawarte w nim nowe narzędzia komunikacji. Napisał je zespół informatyków TAPmedia specjalnie pod kątem budowania promocji zewnętrznej. Selfstory pozwala przygotować wielowątkową, multimedialną opowieść o życiu lokalnej społeczności, natomiast portal Multitour pozwala opracować trasy turystyczne w formie nowoczesnego przewodnika dostępnego on-line na urządzeniach multimedialnych. Social Media Golden Triangle składa się z 6 równoważnych elementów. Każdy z nich stanowi niezależną część i może być realizowany samodzielnie, jednak najlepiej jest, gdy działania podejmowane są kompleksowo. E-publiczność Selfstory           Multitour Profile społecznościowe        Content marketing     Fora dyskusyjne E-publiczność: Tworzy ją niezliczona liczba osób korzystających z Internetu. Jest on dla nich podstawowym źródłem, z którego czerpią wiedzę o otaczającym ich świecie, wypowiadają tam publicznie swoje poglądy oraz interesują się opiniami innych osób. W ten sposób kreują one potężną przestrzeń marketingu szeptanego. To, co zostało w niej zapisane, nigdy nie zniknie. Nie można tego usunąć, wymazać, zakazać! Tę przestrzeń można tylko na bieżąco kontrolować, analizować i w razie konieczności szybko oraz mądrze interweniować! Pozwala na to Multiscaner – opracowane przez TAPmedia zintegrowane narzędzie informatyczne umożliwiające bieżącą analizę wpisów pod kątem ich zawartości informacyjnej oraz nasycenia emocjonalnego. Dodatkowym zadaniem TAPmedia może być systematyczne umieszczanie w tej przestrzeni wpisów w imieniu samorządu – tak skonstruowanych, aby ich wydźwięk był pozytywny, a jednocześnie nie budził wątpliwości internautów co do źródła jego pochodzenia. Selfstory: Jest to narzędzie opracowane przez TAPmedia, dające możliwość interesującej i zarazem szerokiej promocji miasta, gminy, powiatu lub regionu. Selfstory można otworzyć na tradycyjnych komputerach, laptopach, notebookach oraz wszystkich urządzeniach przenośnych. Odczytuje się go za pomocą wielowątkowej opowieści, której poszczególne elementy mogą być uruchamiane w dowolnej kolejności. Decyzje podejmuje sam internauta, w zależności od swoich zainteresowań i emocji. Podstawowe ikony (zwane także kafelkami), z których składa się Selfstory osadzone są w formach dziennikarskich: reportażu, fotoreportażu, filmu dokumentalnego, informacji, relacji, wspomnieniach, recenzji, sondzie, słuchowisku. Przy ich pomocy, w różnorodny stylistycznie sposób, tworzymy ciekawą opowieść o miejscach i ludziach. Jeden z kafelków pozwala na dokonywanie po zalogowaniu wpisów przez samych internautów. Multitour: To kolejne innowacyjne narzędzie TAPmedia. Nasza aplikacja na urządzenia mobilne jest w swojej istocie współczesną wersją przewodnika, który umożliwia wędrowanie szlakami turystycznymi przy użyciu interaktywnej mapy. Używając jej zwiedzający nie mogą pobłądzić, ponieważ cały czas są lokalizowani. Najważniejsze miejsca, tzw. waypointy, są dokładnie opisane i sfotografowane, istnieje także możliwość dołączenia krótkiego filmu lub dźwięku, materiałów promocyjnych oraz reklam. Profile społecznościowe: Nasi specjaliści potrafią celnie zdiagnozować potrzeby klienta i dobrać dla niego najbardziej odpowiednie formy obecności na popularnych portalach społecznościowych, takich jak np.: Facebook, Google+, Instagram, YouTube, Pinterest . Następnie budujemy strategię aktywności w wybranych przestrzeniach, tworzymy profile i zapełniamy je treścią oraz budujemy wokół nich społeczności. Content marketing Ten obszar działań powinien być jednym z kluczowych dla samorządów. Polega na publikowaniu w Internecie atrakcyjnych i przydatnych treści, co w efekcie buduje długotrwałe i zaangażowane relacje z odbiorcami. W ich efekcie obydwie strony odnoszą korzyści i są z tego zadowolone. Istota takich działań zawarta jest w pojęciu Inbound Marketingu, czyli podejmowaniu takich działań w sieci, aby być odnalezionym przez internautów (w odróżnieniu od agresywnych i źle postrzeganych technik polegających na agresywnym poszukiwaniu klientów poprzez narzucanie się im). Fora dyskusyjne Fora dyskusyjne są bardzo popularną formą aktywności w Internecie. Prowadzi je większość portali, wortali, a także instytucji, czasopism, przedsiębiorstw, uczelni itp. Społeczni moderatorzy otrzymują na nich prawa do tworzenia nowych wątków oraz mogą kontrolować dotychczas otwarte zgodnie z przyjętymi regułami postępowania. To w takich przestrzeniach mogą być podejmowane dyskusje dotyczące ważnych kwestii lokalnych, np. budowy tras rowerowych, zagospodarowywania przestrzeni publicznych czy promowania ważnych wydarzeń kulturalnych oraz społecznych. Forum dyskusyjne może także przybrać formę czatu, czyli spotkania z internautami w sieci, podczas których można bezpośrednio rozmawiać lub przekazywać informacje i uwagi w formie pisemnej.

Social Media Golden Triangle Read More »

Social Media Top Benefits

Czy prowadzisz stały dialog z klientami?Czy wiesz, jakie opinie o Tobie i Twoich produktach krążą w sieci?Czy chcesz, aby Twój biznes był lepiej rozumiany?Czy kształtujesz swój wizerunek w świadomy sposób? Mamy dla Ciebie odpowiedź! Social Media Top Benefits to standard postępowania w biznesie, który został przygotowany specjalnie po to, aby pomóc przedsiębiorcom uzyskiwać pełnię korzyści z obecności w przestrzeni internetowej. Dedykowany jest on jest przede wszystkim małym i średnim firmom, które mogą tanio i skutecznie budować swój wizerunek oraz wzmacniać sprzedaż produktów i usług poprzez aktywność w mediach społecznościowych. Przybierać one mogą m.in. formę: e-magazynów, blogów, weblogów, fotoblogów, wideoblogów, wiki, podcastów, serwisów gromadzących muzykę, zdjęcia i video, rankingów czy zakładek społecznościowych. Zastosowanie standardu SM Top Benefits pozwala: w pełni kontrolować oraz analizować wpisy pojawiające się w Internecie dotyczące Twojej marki, produktów i jakości obsługi, reagować natychmiast w sytuacjach zagrożenia lub kryzysu, a także obserwować, co w tych obszarach dzieje się u konkurencji, aktywnie oddziaływać na to, w jaki sposób Twoja firma oraz Twoja konkurencja postrzegane są na zewnątrz – czy budzą zainteresowanie, czy utwierdzają dotychczasowych klientów, że dokonali trafnego wyboru, skłaniać nowe osoby do dokonania zakupu, budować relacje oparte na lojalności i zaufaniu, prowadzić własną, skuteczną politykę informacyjną w sieci, której efektem będzie ukazywanie przedsiębiorstwa w sposób, w jaki nie da się go pokazać innymi metodami (np. stosowanie wysokich technologii, zaangażowanie społeczne, marka pracodawcy, kontakty międzynarodowe, badania i rozwój, realizacja projektów unijnych), kreować rosnące zaangażowanie klientów w Twoje produkty lub sprawy, którym chcesz służyć, budować spersonalizowaną ofertę poprzez pozyskiwanie informacji o Twoich klientach, a także pozyskiwać partnerów biznesowych oraz dobrych pracowników. Od teraz, dzięki unikatowości standardu, jakim jest Social Media Top Benefits, każdy przedsiębiorca może otworzyć się na przestrzeń, która dotąd wydawała mu się trudno dostępna, hermetyczna, ale zarazem jest ona niezwykle opiniotwórcza i dynamicznie rozwijająca się na całym świecie. W momencie podjęcia współpracy z TAPmedia, w ciągu kilkunastu dni, otrzymacie: pakiet danych wyjściowych + analizę tych danych + proponowane rozwiązania na przyszłość w obszarze obecności w sieci. Dzięki takiej diagnozie będzie można potem podejmować trafne działania. Nieważne, czy jesteś przedsiębiorcą, który dopiero rozpoczyna swoją przygodę z mediami społecznościowymi, czy jesteś już na etapie udoskonalenia dotychczasowych działań – Social Media Top Benefits pozwoli Ci sprawnie poruszać się w internetowej przestrzeni interaktywnej niezależnie od Twojego doświadczenia! Poznaj standard Social Media Top Benefits!Jest to unikatowa, zintegrowana procedura postępowania, opracowana merytorycznie przez specjalistów z Fundacji Zarządzania i Innowacji z Lublina. Powstała ona w wyniku badań potrzeb przedsiębiorców i została tak skonstruowana, aby aktywnie i wiarygodnie chronić ich przed niekorzystnymi aktywnościami w mediach społecznościowych, pozytywnie prezentować ich w tej przestrzeni, a także kreować tę rzeczywistość.Niepowtarzalną cechami SM Top Benefits jest przemyślany układ powiązań pomiędzy poszczególnymi elementami aktywności internetowej przedsiębiorcy oraz zwarte w nim nowe narzędzie komunikacji. Napisał je zespół informatyków TAPmedia specjalnie pod kątem budowania promocji zewnętrznej. Selfstory pozwala przygotować wielowątkową, multimedialną opowieść o przedsiębiorstwie i jego dokonaniach, opracowaną w formie dostępnej na tradycyjnych komputerach, a także on-line na wszelkich urządzeniach multimedialnych. Social Media Top Benefits składa się z 5 równoważnych elementów. Każdy z nich stanowi niezależną część i może być realizowany samodzielnie, jednak najlepiej jest, gdy działania podejmowane są kompleksowo. E-publicznośćFora dyskusyjneProfile społecznościoweContent marketingSelfstory E-publiczność: Tworzy ją niezliczona liczba osób korzystających z Internetu. Jest on dla nich podstawowym źródłem, z którego czerpią wiedzę o otaczającym ich świecie, wypowiadają tam publicznie swoje poglądy oraz interesują się opiniami innych osób. W ten sposób kreują one potężną przestrzeń marketingu szeptanego. To, co zostało w niej zapisane, nigdy nie zniknie. Nie można tego usunąć, wymazać, zakazać! Tę przestrzeń można tylko na bieżąco kontrolować, analizować , w razie konieczności szybko oraz mądrze interweniować .Pozwala na to Multiscaner – opracowane przez TAPmedia zintegrowane narzędzie informatyczne umożliwiające bieżącą analizę postów pod kątem ich zawartości informacyjnej oraz nasycenia emocjonalnego.Dodatkowym zadaniem TAPmedia jest systematyczne umieszczanie w tej przestrzeni wpisów w imieniu Zleceniodawcy – tak skonstruowanych, aby ich wydźwięk był pozytywny, a jednocześnie nie budził wątpliwości internautów co do źródła jego pochodzenia. Fora dyskusyjne: Fora dyskusyjne są bardzo popularną formą aktywności w Internecie. Prowadzi je większość portali, wortali, a także instytucji, czasopism, przedsiębiorstw, uczelni itp. Społeczni moderatorzy otrzymują na nich prawa do tworzenia nowych wątków oraz mogą kontrolować dotychczas otwarte zgodnie z przyjętymi regułami postępowania.To w takich przestrzeniach podejmowane są dyskusje dotyczące ważnych kwestii związanych z jakością i trwałością produktów, ich użytecznością, standardami obsługi klienta, uczciwością kupiecką itp. Wiele forów ma bardzo wyspecjalizowany charakter, grupuje społeczności o zaawansowanej wiedzy i umiejętnościach. Obecność tam promuje markę oraz produkty, a nieobecność powoduje efekt wykluczający lub wręcz naraża na niekontrolowane ataki ze strony konkurencji.Forum dyskusyjne może także przybrać formę czatu, czyli spotkania z internautami w sieci, podczas których można bezpośrednio rozmawiać lub przekazywać informacje i uwagi w formie pisemnej. Selfstory: Jest to narzędzie opracowane przez TAPmedia, dające możliwość interesującej i zarazem szerokiej prezentacji marki i produktów Zamawiającego w ten sposób, aby były one pokazane z punktu widzenia internauty i jednoznacznie do niego skierowane.Selfstory można otworzyć na tradycyjnych komputerach, laptopach, notebookach oraz wszystkich urządzeniach przenośnych. Odczytuje się go za pomocą wielowątkowej opowieści, której poszczególne elementy mogą być uruchamiane w dowolnej kolejności. Decyzje podejmuje sam internauta, w zależności od swoich zainteresowań i emocji. Podstawowe ikonki (zwane także kafelkami), z których składa się Selfstory osadzone są w formach dziennikarskich: reportażu, fotoreportażu, filmie dokumentalnym, informacji, relacji, wspomnieniach, recenzji, sondzie, słuchowisku. Przy ich pomocy, w różnorodny stylistycznie sposób, tworzymy ciekawą opowieść o przedsiębioirstwie – jego ludziach, podejmowanych działaniach, ambicjach, perspektywach. Jeden z elektronicznych przycisków może pozwalać na dokonywanie po zalogowaniu wpisów przez samych internautów. Profile społecznościowe: Nasi specjaliści potrafią celnie zdiagnozować potrzeby klienta i dobrać dla niego najbardziej odpowiednie formy obecności na najbardziej popularnych portalach społecznościowych, takich jak np.: Facebook, Google+, Instagram, YouTube, Pinterest . Następnie budujemy strategię aktywności w wybranych przestrzeniach, tworzymy profile i zapełniamy je treścią oraz budujemy wokół nich społeczności.Aktywność na profilach społecznościowych może zostać zaprogramowana pod kątem wzmacniania sprzedaży produktów lub wzmacniania marki. Jest budowana w ten sposób, aby w pełni zintegrować ją z innymi aktywnościami przedsiębiorstwa, podejmowanymi w tradycyjnych przestrzeniach marketingu. Content marketing: Ten obszar działań bardzo dynamicznie rozwija się obecnie na całym świecie i powinien stać

Social Media Top Benefits Read More »

Pro Virtus Księgowość SM/WM SQL .NET

Najnowsza wersja Księgowość SM/WM SQL.NET Z przyjemnością informujemy, że dostępna jest najnowsza wersja  produktu o nazwie Księgowość SM/WM SQL .NET. System ten powstał w oparciu o  doświadczenia zdobyte podczas współpracy z  klientami od 1996 roku. Zaufało mu już kilkuset użytkownikow na terenie całego kraju: spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, deweloperzy, zarządcy nieruchomości, towarzystwa budownictwa społecznego, miejskie zarządy nieruchomości, inne podmioty zajmujące się obsługą nieruchomości.

Pro Virtus Księgowość SM/WM SQL .NET Read More »