ITComplete

Social Media Top Benefits

Czy prowadzisz stały dialog z klientami?
Czy wiesz, jakie opinie o Tobie i Twoich produktach krążą w sieci?
Czy chcesz, aby Twój biznes był lepiej rozumiany?
Czy kształtujesz swój wizerunek w świadomy sposób?


Mamy dla Ciebie odpowiedź!


Social Media Top Benefits to standard postępowania w biznesie, który został przygotowany specjalnie po to, aby pomóc przedsiębiorcom uzyskiwać pełnię korzyści z obecności w przestrzeni internetowej. Dedykowany jest on jest przede wszystkim małym i średnim firmom, które mogą tanio i skutecznie budować swój wizerunek oraz wzmacniać sprzedaż produktów i usług poprzez aktywność w mediach społecznościowych. Przybierać one mogą m.in. formę: e-magazynów, blogów, weblogów, fotoblogów, wideoblogów, wiki, podcastów, serwisów gromadzących muzykę, zdjęcia i video, rankingów czy zakładek społecznościowych.


Zastosowanie standardu SM Top Benefits pozwala:

  • w pełni kontrolować oraz analizować wpisy pojawiające się w Internecie dotyczące Twojej marki, produktów i jakości obsługi, reagować natychmiast w sytuacjach zagrożenia lub kryzysu, a także obserwować, co w tych obszarach dzieje się u konkurencji,
  • aktywnie oddziaływać na to, w jaki sposób Twoja firma oraz Twoja konkurencja postrzegane są na zewnątrz – czy budzą zainteresowanie, czy utwierdzają dotychczasowych klientów, że dokonali trafnego wyboru, skłaniać nowe osoby do dokonania zakupu, budować relacje oparte na lojalności i zaufaniu,
  • prowadzić własną, skuteczną politykę informacyjną w sieci, której efektem będzie ukazywanie przedsiębiorstwa w sposób, w jaki nie da się go pokazać innymi metodami (np. stosowanie wysokich technologii, zaangażowanie społeczne, marka pracodawcy, kontakty międzynarodowe, badania i rozwój, realizacja projektów unijnych),
  • kreować rosnące zaangażowanie klientów w Twoje produkty lub sprawy, którym chcesz służyć, budować spersonalizowaną ofertę poprzez pozyskiwanie informacji o Twoich klientach, a także pozyskiwać partnerów biznesowych oraz dobrych pracowników.

Od teraz, dzięki unikatowości standardu, jakim jest Social Media Top Benefits, każdy przedsiębiorca może otworzyć się na przestrzeń, która dotąd wydawała mu się trudno dostępna, hermetyczna, ale zarazem jest ona niezwykle opiniotwórcza i dynamicznie rozwijająca się na całym świecie. W momencie podjęcia współpracy z TAPmedia, w ciągu kilkunastu dni, otrzymacie: pakiet danych wyjściowych + analizę tych danych + proponowane rozwiązania na przyszłość w obszarze obecności w sieci. Dzięki takiej diagnozie będzie można potem podejmować trafne działania.


Nieważne, czy jesteś przedsiębiorcą, który dopiero rozpoczyna swoją przygodę z mediami społecznościowymi, czy jesteś już na etapie udoskonalenia dotychczasowych działań – Social Media Top Benefits pozwoli Ci sprawnie poruszać się w internetowej przestrzeni interaktywnej niezależnie od Twojego doświadczenia!

Poznaj standard Social Media Top Benefits!
Jest to unikatowa, zintegrowana procedura postępowania, opracowana merytorycznie przez specjalistów z Fundacji Zarządzania i Innowacji z Lublina. Powstała ona w wyniku badań potrzeb przedsiębiorców i została tak skonstruowana, aby aktywnie i wiarygodnie chronić ich przed niekorzystnymi aktywnościami w mediach społecznościowych, pozytywnie prezentować ich w tej przestrzeni, a także kreować tę rzeczywistość.
Niepowtarzalną cechami SM Top Benefits jest przemyślany układ powiązań pomiędzy poszczególnymi elementami aktywności internetowej przedsiębiorcy oraz zwarte w nim nowe narzędzie komunikacji. Napisał je zespół informatyków TAPmedia specjalnie pod kątem budowania promocji zewnętrznej. Selfstory pozwala przygotować wielowątkową, multimedialną opowieść o przedsiębiorstwie i jego dokonaniach, opracowaną w formie dostępnej na tradycyjnych komputerach, a także on-line na wszelkich urządzeniach multimedialnych.


Social Media Top Benefits składa się z 5 równoważnych elementów. Każdy z nich stanowi niezależną część i może być realizowany samodzielnie, jednak najlepiej jest, gdy działania podejmowane są kompleksowo.

E-publiczność
Fora dyskusyjne
Profile społecznościowe
Content marketing
Selfstory

E-publiczność:

Tworzy ją niezliczona liczba osób korzystających z Internetu. Jest on dla nich podstawowym źródłem, z którego czerpią wiedzę o otaczającym ich świecie, wypowiadają tam publicznie swoje poglądy oraz interesują się opiniami innych osób. W ten sposób kreują one potężną przestrzeń marketingu szeptanego. To, co zostało w niej zapisane, nigdy nie zniknie. Nie można tego usunąć, wymazać, zakazać! Tę przestrzeń można tylko na bieżąco kontrolować, analizować , w razie konieczności szybko oraz mądrze interweniować .
Pozwala na to Multiscaner – opracowane przez TAPmedia zintegrowane narzędzie informatyczne umożliwiające bieżącą analizę postów pod kątem ich zawartości informacyjnej oraz nasycenia emocjonalnego.
Dodatkowym zadaniem TAPmedia jest systematyczne umieszczanie w tej przestrzeni wpisów w imieniu Zleceniodawcy – tak skonstruowanych, aby ich wydźwięk był pozytywny, a jednocześnie nie budził wątpliwości internautów co do źródła jego pochodzenia.

Fora dyskusyjne:

Fora dyskusyjne są bardzo popularną formą aktywności w Internecie. Prowadzi je większość portali, wortali, a także instytucji, czasopism, przedsiębiorstw, uczelni itp. Społeczni moderatorzy otrzymują na nich prawa do tworzenia nowych wątków oraz mogą kontrolować dotychczas otwarte zgodnie z przyjętymi regułami postępowania.
To w takich przestrzeniach podejmowane są dyskusje dotyczące ważnych kwestii związanych z jakością i trwałością produktów, ich użytecznością, standardami obsługi klienta, uczciwością kupiecką itp. Wiele forów ma bardzo wyspecjalizowany charakter, grupuje społeczności o zaawansowanej wiedzy i umiejętnościach. Obecność tam promuje markę oraz produkty, a nieobecność powoduje efekt wykluczający lub wręcz naraża na niekontrolowane ataki ze strony konkurencji.
Forum dyskusyjne może także przybrać formę czatu, czyli spotkania z internautami w sieci, podczas których można bezpośrednio rozmawiać lub przekazywać informacje i uwagi w formie pisemnej
.

Selfstory:

Jest to narzędzie opracowane przez TAPmedia, dające możliwość interesującej i zarazem szerokiej prezentacji marki i produktów Zamawiającego w ten sposób, aby były one pokazane z punktu widzenia internauty i jednoznacznie do niego skierowane.
Selfstory można otworzyć na tradycyjnych komputerach, laptopach, notebookach oraz wszystkich urządzeniach przenośnych. Odczytuje się go za pomocą wielowątkowej opowieści, której poszczególne elementy mogą być uruchamiane w dowolnej kolejności. Decyzje podejmuje sam internauta, w zależności od swoich zainteresowań i emocji. Podstawowe ikonki (zwane także kafelkami), z których składa się Selfstory osadzone są w formach dziennikarskich: reportażu, fotoreportażu, filmie dokumentalnym, informacji, relacji, wspomnieniach, recenzji, sondzie, słuchowisku. Przy ich pomocy, w różnorodny stylistycznie sposób, tworzymy ciekawą opowieść o przedsiębioirstwie – jego ludziach, podejmowanych działaniach, ambicjach, perspektywach. Jeden z elektronicznych przycisków może pozwalać na dokonywanie po zalogowaniu wpisów przez samych internautów.

Profile społecznościowe:

Nasi specjaliści potrafią celnie zdiagnozować potrzeby klienta i dobrać dla niego najbardziej odpowiednie formy obecności na najbardziej popularnych portalach społecznościowych, takich jak np.: Facebook, Google+, Instagram, YouTube, Pinterest . Następnie budujemy strategię aktywności w wybranych przestrzeniach, tworzymy profile i zapełniamy je treścią oraz budujemy wokół nich społeczności.
Aktywność na profilach społecznościowych może zostać zaprogramowana pod kątem wzmacniania sprzedaży produktów lub wzmacniania marki. Jest budowana w ten sposób, aby w pełni zintegrować ją z innymi aktywnościami przedsiębiorstwa, podejmowanymi w tradycyjnych przestrzeniach marketingu.

Content marketing:

Ten obszar działań bardzo dynamicznie rozwija się obecnie na całym świecie i powinien stać się kluczowym dla przedsiębiorców, którzy chcą budować własną markę i umieszczać pod nią produkty skierowane do wyodrębnionych grup docelowych. Działania w obszarze kontent marketingu polegają na publikowaniu w Internecie atrakcyjnych i przydatnych treści o charakterze eksperckim i poradnikowym, co w efekcie buduje wiarygodne, długotrwałe i zaangażowane relacje z odbiorcami. W ich efekcie obydwie strony odnoszą korzyści i są z tego zadowolone. Istota takich działań zawarta jest w pojęciu Inbound Marketingu, czyli podejmowaniu takich działań w sieci, aby być odnajdywanym przez internautów (w odróżnieniu od agresywnych i źle postrzeganych technik polegających na agresywnym poszukiwaniu klientów poprzez narzucanie się im).