Usługa świadczona przez ekspertów ITComplete polega na nieodpłatnej analizie przebiegających w przedsiębiorstwie procesów biznesowych i wskazaniu sposobów ich usprawnienia.
W wyniku przeprowadzonej analizy i modelowania procesów, każdy przedsiębiorca korzystający z Usługi otrzymuje raport zawierający propozycję działań zmierzających do obniżenia kosztów i wzrostu konkurencyjności firmy.
W ramach oferowanej usługi możliwa jest analiza oraz mapowanie i modelowanie procesów w następujących obszarach:

 • sprzedaży i handlu,
 • IT,
 • HR i administracji,
 • księgowości,
 • analiz i kontrolingu,
 • produkcji,
 • transportu i logistyki,
 • remontów i utrzymania.

Jakie korzyści?

Każdy przedsiębiorca korzystający z usługi zyskuje:

 •  pełny obraz funkcjonowania firmy,
 • diagnozę problemów występujących w zachodzących procesach biznesowych,
 • mapę i model procesów zachodzących w firmie wykonane w notacji BPMN,
 • propozycje innowacyjnych rozwiązań outsourcingu procesów (BPO) prowadzących do optymalizacji kosztów i zwiększenia konkurencyjności,
 • rekomendacje dotyczące optymalizacji i zarządzania procesami biznesowymi w przedsiębiorstwie,
 • pełną dokumentację przeprowadzonych działań analitycznych.

 

Jak wygląda realizacja usługi?

Usługa realizowana jest w kilku etapach:

 1. Formularz zgłoszeniowy

Należy skontaktować się z nami telefonicznie. Następnie na podany adres e-mail Przedsiębiorca otrzyma link do formularza, który wypełnia i przesyła do ITComplete. Wówczas otrzymuje dostęp do indywidualnego Konta Klienta, które umożliwia bezpieczne przesłanie dokumentów niezbędnych do przygotowania umowy.

W następnym kroku Przedsiębiorca otrzymuje umowę wraz z załącznikami.

 1. Spotkanie z ekspertami

Każdemu Przedsiębiorcy przydzielona zostanie grupa konsultantów, którzy odbędą szereg spotkań z Przedsiębiorcą. Pierwsze spotkania mają na celu określenie obszarów, które będą podlegały Usłudze, zaznajomieniu konsultanta z problemami przedsiębiorstwa i umożliwieniu przeprowadzenia wstępnej analizy.

 1. Analiza i modelowanie

Konsultanci zbierają informacje niezbędne do mapowania i analizy procesów oraz dotyczące kondycji przedsiębiorstwa. Eksperci określają stan „As is”, czyli obecny przebieg procesów. Powstaje mapa głównych procesów w przedsiębiorstwie. Następnie eksperci przygotowują modele procesów w stanie „To be”, czyli optymalny przebieg procesów biznesowych dla danego przedsiębiorstwa.

 1. Raport końcowy

Na zakończenie zostanie przygotowany szczegółowy raport wraz z rekomendacjami i zaleceniami dla przedsiębiorcy z informacjami o możliwych do wdrożenia innowacjach. Pozwala on na określenie przez przedsiębiorcę celów i oceny korzyści płynących z wdrożenia innowacji.

Ile trwa realizacja Usługi?

Działania związane z realizacją Usługi zwykle rozłożone są w okresie kilku tygodni. Szczegółowy harmonogram spotkań z konsultantami jest ustalany na początku świadczenia usługi.